Teamudvikling

Viden om adfærd er i teamsammenhæng grundlæggende for at kunne medvirke til fælles succes. Derfor klarlægges status i det enkelte team forud for hvert teamudviklingsforløb. Når vi kender udgangspunktet i det enkelte team, skræddersys forløb med fokus på de helt rette indsatsområder.

Er I fx et nyt team, projekt team eller skal der etableres samarbejde på tværs af afdelinger? spilleregler eller hjørneflag kan være med til at sætte en klar linje. Hvis den psykologiske del (teamwork) bliver specificeret vil der være hurtigere og mere effektiv grobund for den funktionelle del (taskwork) og I kommer godt fra start.

Har I fx fået nye opgaver, nye kunder eller på anden måde nyt fokus i jeres arbejde? Så kan I have brug for at organisere jer på ny, ændre vaner og samarbejde på nye måder. Jeg hjælper jer med at gennemføre forandringerne smidigt og med engagement.

Er jeres team fx præget af konflikter, frustrationer og dårligt samarbejde, trivsel og effektivitet? Uenigheder og konflikter hjælper os til at blive skarpere og vælge bedre løsninger. Men nogle gange er der brug for hjælp udefra til at løse konflikten på en måde, så I fortsat kan samarbejde, performe og trives.

Det nye team

Er I et nyt team, der har brug for at arbejde effektivt sammen fra starten?

Boost teamet

Er I et veletableret team, der er klar til at tage det næste skridt?

Det slidte team

Er I et velfungerende team, der arbejder rutineret og effektivt, men mangler energi?


Let’s build something strong together

Vi mødes altid 3 gange:

Implementering tager tid, der er ingen short cut’s. Ændringer i adfærd og nye routiner tager tid. At få sammenhængskraft i et team tager tid og stopper aldrig, accepter det. Priotering og udførelse er nogle af de sværeste discipliner i organisations sammenhænge og hvis vi så samtidigt har et team der ikke er alignet og ikke køber ind på opgaverne og mangler tillid til hinanden, så bliver der ikke leveret. Det kan betale sig på den korte og lange bane at prioritere fokuseret indsats på udvikling af teamet.

Min erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange. Så spilder vi ikke jeres penge og min tid.

3 Push

1. Møde og forventningsafstemning med leder eller dem med hatten på, hvad, hvorfor? og hvornår er vi i mål?

2. Afvikling af 1 dags forløb, kursus, workshop, længere forløb eller træning.

3. Opfølgning, debriefing, sikring af implementering. 14 dage efter afvikling, mødes vi til en halvdags opsummering efter aftale.


"Måden jeg arbejder på er konsekvent, ellers virker det ikke, intet men og forklar mig røv. Og by the way - konsensus hører ikke til i teams, det gør commitment. Et teams opgave er at leverer den bedste løsning, resultat. Det er det vi committer til. Vi behøver ikke være enige, men vi skal levere det bedste resultat sammen og købe ind på det. Hvis vi vælger konsensus er der ingen der vinder, så har alle bare lidt pis på bukserne"
Janus Kleemann

    Mere om teamudvikling