Boost teamet

Er I et veletableret team, der er klar til at tage det næste skridt?

Team dynamik

Det tager tid og kræfter at skabe dynamiske og velfungerende teams med sammenhængskraft, og det er et fåtal, der når et niveau, hvor vi kan snakke om at være et sammentømret team, der ydermere har potentiale til at kunne navigere som et High Performance Team når påkrævet.

Hele ideen med teams er, at forskellige mennesker med forskellige synspunkter, baggrunde etc. tilsammen giver summen af det exceptionelle

Der skal være plads til uenigheder, sårbarheder, sjov, konflikter og alvorlige stunder, alt det, der gør os unikke. Den fælles forståelse og nysgerrighed er det der binder os sammen. Med fælles forståelse menes der at tage medansvar, at engagere sig og en forståelse af målet.

Fælles forståelse teamet imellem skal ikke forveksles med enighed (konsensus), for enighed gør generelt bare udsynet mindre, vi skal kunne diskutere, udfordre hinanden og komme frem til den bedst tænkelige løsning af opgaven.

Alle individer – om du er introvert, ekstrovert og uanset baggrund, virke etc. – har et medansvar for at tilpasse sig og ytre sine meninger og tanker på fornuftig vis, at kunne indgå i en dialog og kunne tage konstruktiv feedback til sig – kort og godt at ville indgå i team fællesskabet.

Vi skræddersyr altid team programmer sammen

Jeg arbejder med en blanding af teori og øvelser fordelt fx indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af jeres team, kan vi arbejde med personprofil­ana­lyse og teamanalyser som en del af jeres udvikling. Udendørsdele kan bestå af forskel­lige ting såsom, udendørsturer eller øvelser, og walk and talks. Fællesnævneren er naturen og samarbejdsøvelser.

“We are what we repeatedly do. Excellence therefore, is not an act, but a habit.” – Aristoteles

Løber du et marathon uden at træne? Holder du oplæg uden at forberede dig? I teorien kan det lade sig gøre, men resultatet bliver derefter. Det samme gælder for teamarbejde.

Hvis vi ikke træner den fælles forståelse og samarbejdet, ender de fleste teams som pseudoteams præget af manglende tillid til hinanden og konfliktskyhed, hvor hver mand for sig selv-/ happy go lucky-attituden hersker samtidig med at alle lister rundt om den varme grød. Hvis man befinder sig i et team, så fokuser på at åbne værktøjskassen i stedet for at bruge den samme hammer til alt.

Nemt at sige, hårdt arbejde at implementere

  • HVAD gør vi nu, der fungerer interpersonelt, som vi skal fortsætte med?
  • HVAD vil vi gerne gøre mere af/videreudvikle?
  • HVAD fungerer ikke, som vi skal stoppe med at gøre?

Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde

Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ.

Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid som menneskets værktøj, når det handler om scanning og vurdering af et sikkert miljø med ligesindede, hvor vi kan agere, trives og leve.

Præmissen er, at vi styrker relationerne for at opbygge tillid gennem sårbarhed i form af at kunne tale åbent og ærligt med hinanden og give udtryk for vores meninger, perspektiver og kunne sige fra og til. Herunder at alle kan byde ind med sine perspektiver og styrker. Noget af det grundlæggende i et sammentømret team er, at medlemmerne fungerer godt sammen! Altså at det interpersonelle er på plads. Hvis der er opbygget en kultur, hvor I supporter og hjælper hinanden og der er sammenhængskraft, har I et godt fundament for at kunne samarbejde.

Artikler om teamudvikling